Wskaźniki jakości usług osiągane przez COMP-SERWIS

 

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2022 rok

LP Wskaźnik j.m Comp-serwis
1 Sprawność usuwania uszkodzeń % 100
2 Średni czas usunięcia uszkodzenia godz 15
3 Średnia ilość utraconych pakietów (64 bajty) dla wybranych trzech polskich serwisów ( onet.pl, wp.pl, allegro.pl ) % 0,09
4 Procentowy udział niezrealizowanych montaży z przyczyn niezależnych od operatora % 5,8