Internet szerokopasmowy w miejscowości Bzianka

 Firma Handlowo-Usługowa "COMP-SERWIS" Radosław Bilski realizuje projekt w ramach Działania 8.4 " Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem:  "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w miejscowości Bzianka w województwie podkarpackim."

Projekt polega na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom miejscowości Bzianka.
Na obszarze projektu powstanie dedykowana infrastruktura telekomunikacyjna w technologii FTTH ( fiber to the home - światłowód do domu ), w tym:

  • sieć telekomunikacyjna magistralna o planowanej łącznej długości 7,3 km;
  • sieć telekomunikacyjna na terenie zabudowy rozproszonej w objętej projektem miejscowości o łącznej planowanej długości 3 km;

Wybudowana sieć umożliwiać będzie jej użytkownikom, korzystanie z bardzo szybkiego Internetu szerokopasmowego oraz takich usług jak telefon i telewizja cyfrowa.

Do sieci magistralnej podłączane będą gospodarstwa domowe zlokalizowane wzdłuż głównej trasy jej przebiegu.
Posadowione zostaną szafy dystrybucyjne, z których zostaną poprowadzone kable światłowodowe bezpośrednio do konkretnych zabudowań.
Począwszy od II kwartału 2014r planuje się rozpoczęcie przyłączania do sieci gospodarstw domowych.
 

Informacje o technologii światłowodowej.

 

 

www.europa.eu   www.poig.gov.pl    www.mrr.gov.pl   www.wwpe.gov.pl"
Dotacje na Innowacje" " Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka