Internet światłowodowy dla mieszkańców gminy Miejsce Piastowe

Firma Handlowo-Usługowa "COMP-SERWIS" Radosław Bilski realizuje projekt w ramach Działania 8.4 " Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem:  "Internet światłowodowy dla mieszkańców gminy Miejsce Piastowe" 

Projekt polega na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom 5 miejscowości gminy Miejsce Piastowe:

  • Głowienka,
  • Miejsce Piastowe,
  • Targowiska,
  • Widacz
  • Łężany

Na obszarze projektu powstanie dedykowana infrastruktura telekomunikacyjna w technologii FTTH ( fiber to the home - światłowód do domu ), w tym:

  • sieć telekomunikacyjna magistralna o planowanej łącznej długości 23,3 km;
  • sieć telekomunikacyjna na terenie zabudowy rozproszonej w objętych projektem miejscowościach o łącznej planowanej długości 6,2 km;
  • na terenie Krosna (do granicy miasta) – ziemna sieć telekomunikacyjna  o planowanej długości 2 km.

Wybudowana sieć umożliwiać będzie jej użytkownikom, korzystanie z bardzo szybkiego internetu szerokopasmowego oraz takich usług jak telefon i telewizja cyfrowa.

Do sieci magistralnej podłączane będą gospodarstwa domowe zlokalizowane wzdłuż głównej trasy jej przebiegu.
W Głowience, Łężanach, Miejscu Piastowym, Widaczu i Targowiskach posadowione zostaną szafy dystrybucyjne, z których zostaną poprowadzone kable światłowodowe bezpośrednio do konkretnych zabudowań.
Począwszy od I kwartału 2014r planuje się rozpoczęcie przyłączania do sieci gospodarstw domowych.
 

Informacje o technologii światłowodowej.

 

 

www.europa.eu   www.poig.gov.pl    www.mrr.gov.pl   www.wwpe.gov.pl
"Dotacje na Innowacje" " Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka