Internet szerokopasmowy w miejscowościach:


Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki, Milcza, Sieniawa, Klimkówka i Iwonicz

Firma Handlowo-Usługowa "COMP-SERWIS" Radosław Bilski realizuje projekt w ramach Działania 8.4 " Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem:  "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w miejscowościach: Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki, Milcza, Sieniawa, Klimkówka i Iwonicz województwa podkarpackiego" 

Projekt polega na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom 7 miejscowości gminy Rymanów i Iwonicz:

  • Rymanów,
  • Ladzin,
  • Wróblik Szlachecki,
  • Milcza,
  • Sieniawa,
  • Klimkówka,
  • Iwonicz.

Na obszarze projektu powstanie dedykowana infrastruktura telekomunikacyjna w technologii FTTH ( fiber to the home - światłowód do domu ), w tym:

  • sieć telekomunikacyjna magistralna o planowanej łącznej długości 19,2 km;
  • sieć telekomunikacyjna na terenie zabudowy rozproszonej w objętych projektem miejscowościach o łącznej planowanej długości 22,75 km;

Wybudowana sieć umożliwiać będzie jej użytkownikom, korzystanie z bardzo szybkiego Internetu szerokopasmowego oraz takich usług jak telefon i telewizja cyfrowa.

Do sieci magistralnej podłączane będą gospodarstwa domowe zlokalizowane wzdłuż głównej trasy jej przebiegu.
W w/w miejscowościach posadowione zostaną szafy dystrybucyjne, z których zostaną poprowadzone kable światłowodowe bezpośrednio do konkretnych zabudowań.
Począwszy od 2 kwartału 2014r planuje się rozpoczęcie przyłączania do sieci gospodarstw domowych, firm i instytucji.
 

Informacje o technologii światłowodowej

 

 

www.europa.eu   www.poig.gov.pl    www.mrr.gov.pl   www.wwpe.gov.pl
"Dotacje na Innowacje" " Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka